Kontakt

Spoločnosť

RiD s.r.o,
Vajkovce 300, 044 43 Vajkovce, Slovenská republika

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, vložka číslo: 20389/V

IČO: 36831964
DIČ: 2022445579
DIČ DPH: SK2022445579
Bankové spojenie/ VÚB banka 
IBAN: SK57 0200 0000 0037 9235 8257 

www.rid.sk

Prevádzka

SNP 6, 044 42 Rozhanovce, Slovenská republika
www.balila.eu

Kontaktujte nás:

Sekretariát
info@balila.eu, +421 917 894 456

Konateľ
Nazmi Fakhouri
nazmi@balila.eu, +421 918 625 743

Obchodný riaditeľ
Nazmi Fakhouri
nazmi@balila.eu, +421 918 625 743

 

Referenti predaja

Robert Vojvodík, asistent predaja pre Česko
robert@balila.eu, +421 948 313 058 

Radwan Fakhouri, asistent predaja pre UK
radwan@balila.eu, +421 917 894 443 

Eva Karčáková, asistent predaja pre SK
eva.karcakova@balila.eu, +421 917 894 456

 

 

 

Facebook Nájdete nás aj na facebooku

Anketa

Ktorá z príchutí kukuričných trubičiek Balila je Vaša najobľúbenejšia?

Kliknite a hlasujte!