Kontakt

Spoločnosť

RiD s.r.o,
Vajkovce 300, 044 43 Vajkovce, Slovenská republika

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, vložka číslo: 20389/V

IČO: 36831964
DIČ: 2022445579
DIČ DPH: SK2022445579
Bankové spojenie/ VUB banka 
IBAN: SK57 0200 0000 0037 9235 8257 

www.rid.sk

Prevádzka

SNP 6, Rozhanovce, 044 42 Rozhanovce, Slovenská republika
www.balila.eu

Emailové adresy

Sekretariát
info@balila.eu, +421 917 894 456

Konateľ
Nazmi Fakhouri
nazmi@balila.eu, +421 918 625 743

Obchodný riaditeľ
Nazmi Fakhouri
nazmi@balila.eu, +421 918 625 743

 

Referenti predaja

Ľubica Hudáková, asistent predaja,
hudakova@balila.eu, +421 917 753 620

Radwan Fakhouri, asistent predaja,
radwan@balila.eu, +421 917 894 443

 Nájdete nás aj na facebooku